Toiminta

Savonrannan VPK:lla on sopimus Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa sammutus-, pelastus- ja ensivastetehtävien hoidosta. Pelastuslaitos myös vastaa palokunnan jäsenten jatkuvasta kouluttamisesta sekä kaluston ylläpidosta. Tällä hetkellä palokunnan kalusto käsittää sammutusauton, säiliöauton, miehistönkuljetus/ensivasteauton, moottorikelkan pelastusrekineen, öljyntorjunta-aluksen öljynkeräyslaitteineen ja kaksi pienenpää venettä pelastustehtäviä varten sekä palokuntalaisten suojavarusteet.

Nykyisin VPK:n johtokunnan puheenjohtajana toimii Kari Jääskeläinen, sihteerinä Minna Rautiainen ja jäseninä Raija Jääskeläinen, Jyrki Jääskeläinen ja Mika Lajunen. Palokunnan päällikkönä toimii Jyrki Jääskeläinen ja varapäälliköinä Mika Lajunen ja Ismo Hyvönen.

Hälytysryhmään kuuluu tällä hetkellä yhdeksän jäsentä, jotka hoitavat pelastus- ja ensivastetehtävät. Hälytyksiä oli vuonna 2015 yhteensä 66 kpl. Hälytysryhmään kuuluvat esimiehet hoitavat vuorollaan varallaolopäivystykset viikon kerrallaan. Porukka on varsin pieni, mutta sitäkin aktiivisempi. Kaikki pyrkivät osallistumaan harjoituksiin, hälytyksiin sekä talkoisiin aina kun se vain on mahdollista. Vuosien mittaan talkoiden tuotoilla on pystytty hankkimaan mm. moottorikelkka, mönkijä ja erilaisia ensivasteyksikössä tarvittavia välineitä.

Tähän mukavaan ja rempseään porukkaan kaivataan nyt uusia arjen sankareita. Naisia ja miehiä, jotka omalta osaltaan haluavat olla auttamassa ja turvaamassa meidän kaikkien turvallista arkea täällä Savonrannalla.

Kari Jääskeläinen
Savonrannan VPK:n puheenjohtaja